Põnevaid fakte Eesti vabatahtlike päästjate kohta (2016 mai)

Share on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Vabatahtlike päästjate arvud seisuga 30.04.2016 (tänud Päästeametile hea statistilise ülevaate eest!).

 • Lepingu alusel päästeteenust pakkuvaid VPK-d: 116
 • Vabatahtlikke päästjaid oli kokku (tunnistust omavad) 1 908:, sh
  • vabatahtlikes päästekomandodes (VPK) ja vabatahtlikes reservpäästerühmades (RPR) oli tegutsevaid tunnistusega liikmeid kokku 1 781
  • Iseseisval päästetööl osalemise õigust omavate vabatahtlike päästjate arv (II astme õppe läbinud): 1 387

2016 aasta I kvartalis reageerisid vabatahtlikud 803 sündmusele.

2015 aasta numbrid:

 • Vabatahtlikud päästjad olid kaasatud igale viiendale ehk 3 451 päästesündmusele, 78% enam kui eelneval aastal.
 • Vabatahtlikud lahendasid iseseisvalt 486 sündmust ehk 14% (2014. aastal 9%) kõigist reageeritud sündmustest
 • Vabatahtlikud olid esmareageerijad 696 (2014. aastal 424) päästesündmusel, abikaugete päästekomandode osa oli 433 ehk 62%
 • Kokku jõudsid vabatahtlikud päästjad esimesena sündmuskohale igale 5. reageeritud sündmusele.
 • aastal reageerisid vabatahtlikud päästjad kõige enam tulekahjudele 2 443 (71% sündmustest), millest hoonetulekahjusid oli 1 656.
 • VPK-d osalesid 34 erineval hukkunuga tulekahjul, millest kolmel oldi esmareageerija.
 • Keskmiselt tegid vabatahtlikud päästjad 1,3 väljasõitu ühe sündmuse kohta (2014. aastal 1,4);
 • Vabatahtlike päästekomandode keskmine reageerimise aeg oli 7 minuti ja 42,7 sekundit (2014 – 8 min. ja 20,2 sek.);
 • Vabatahtlike päästekomandode keskmine kohalejõudmise aeg oli 21 minutit ja 3,1 sekundit (2014 – 22 min. ja 32,6 sek.);
 • Vabatahtlikud päästjad teostasid 2015. aastal 1 524 kodukülastust ehk 9% kõigist külastatud kodudest.

IMG_1408