Merereostustõrje õppus (Jõelähtme valla leht oktoober 2016)

Share on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

reostustorje

Tegemist on ühega neljast Päästeliidu poolt KIKi toel hangitud mobiilsest merereostustõrje treilerist. Lisaks Kaberneemele asuvad need nüüdsest Tilgus, Pärnumaal Paatsalus ja Saaremaa läänetipus Karalas. Iga konteiner sisaldab kõike n-ö kiirreageerimiseks vajalikku, alates isikukaitsevahenditest, töökinnastest ja kummisaabastest kuni suurte merele välja veetavate õlitõrje poomideni. Eesmärk on vabatahtlike poolt pakkuda piirkonnas kõige kiiremat abi ja suuta vastu pidada seni, kui riiklikud struktuurid oma vahenditega kohale jõuavad. Selleks, et kohalikel vabatahtlikel päästjatel ja merepäästjatel oleks alati olemas asendus, siis Kaberneeme koolitusel osalesid lisaks meie meeskonna liikmetele ka vabatahtlikud päästjad ja merepäästjad Kostiverest, Salmistust ja Jumindalt ning Kaberneeme sadama ning küla inimesed. Kaberneeme meeskond kaasas ka kaks noorpäästjat.

Koolituse viisid läbi Sisekaitseakadeemia ja reostustõrjega tegeleva firma OilSpill spetsialistid, koolitus kestis kaks päeva, kokku 16 akadeemilist tundi ja oli rahastatud samuti KIKi toetusega. Projekti viiakse läbi päästeameti valvsa pilgu all, nende parimad selle ala spetsialistid olid samuti kohal vaatlejatena. Kokku lõpetas Kaberneemel 16.–17.09 toimunud merereostustõrje koolituse 20 inimest, kes saavad ka sellekohase tunnistuse ning õiguse juhendada päris sündmusel nii vabatahtlikke kui kutselisi päästjaid, kellel vastav ettevalmistus puudub.