Päästeliit avaldas aastaraamatu

Share on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Päästeliit avaldas seoses rahvusvahelise tuletõrjujate päevaga oma esimese aastaraamatu pealkirjaga “Vabatahtlik pääste Eesti ühiskonnas 2017”. Raamat valmis koostöös Päästeliidu nõukogu ja liikmesorganisatsioonidega. Lisaks Päästeliidu tutvustamisele leiab kaante vahelt ülevaatlikku informatsiooni selle kohta, mida Päästeliit 2016. aastal tegi, milliseid sponsoreid ja sotsiaalpartnereid oma tegevusse kaasas. Samuti saab põhjaliku ülevaate vabatahtliku pääste arvnäitajatest – vabatahtlike päästjate ning merepäästjate üldarvust, väljakutsete arvust ja rahastuse muutumisest viimaste aastate jooksul. Esmakordselt on avalikuks lugemiseks väljas Päästeliidu sponsorlussüsteemi kategooriad.

Aastaraamatu teises pooles on võimalik tutvuda Päästeliidu visiooniga “Turvaline Eesti 2025” ning nõukogu väljasõiduga Islandile 2016. aasta sügisel. Ühtlasi leiab aastaraamatust Päästeliidu eesmärgid 2017. aastaks.

Järgmises aastaraamatus, mis peaks ilmuma 2018. aasta esimeses pooles soovime praegusest enam kajastada meie liikmesorganisatsioonide tegemisi erinevates Eesti piirkondades. Aastaraamatuga on võimalik tutvuda siin.