Käimasolevad projektid

Share on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks

Päästeliit on saanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt rahastuse projektile „Infosüsteemi loomine Päästeliidu töö efektiivsemaks, kiiremaks ja tulemuslikumaks organiseerimiseks“.

Projekti raames ei looda klassikalist, infot edastavat veebikeskkonda vaid luuakse organisatsiooni võimekuse kasvu seisukohalt äärmiselt vajalik töövahend. Projekti läbiviimine tagab Päästeliidu, liikmesorganisatsioonide ja vabatahtlike jaoks üldiselt vajaliku andmete haldamise kvalitatiivse ja kvantitatiivse taseme olulise tõusu ja seega päästjate töö mugavama planeerimise. Eesmärgi täitmine aitab taotlejal tõsta oma tegevussuutlikkust katusorganisatsioonina, omades operatiivselt põhjalikku infot liikmesorganisatsioonide ja vabatahtlike kohta üldiselt.

Infobaasi loomise kogumaksumus on 12165.-, sellest  11565.-  katab Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetus.

Projekti elluviimise tegevuskava:

Juuli 2014 – Detsember 2015: Infobaasi ettevalmistustööd

Jaanuar 2015 – Detsemeber 2015: Infobaasi tehniline teostamine, testimine ja lisaarenduste planeerimine

September – Detsember 2015: Infosüsteemi koolitused komandodele

Detsember 2015: Projekti lõpp

Lisainformatsioon: Kaido Taberland 5227987

 

Päästeliit on saanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt rahastuse projektile “Päästeliidu ühiskondlik sidustamine: vabatahtliku pääste jõustamine internetis“.

Projekti eesmärgiks on kodanike, äriühingute ja sotsiaalpartnerite teadlikkuse tõstmine vabatahtlikust päästest ning nende kaasatus vabatahtliku pääste ülesannete täitmisel. Projekti raames luuakse Päästeliidule uus kodulehekülg alustatakse metoodilisema tööga sotsiaalmeedias.

Projekti elluviimise tegevuskava:

04-06/2017 – uue kodulehe loomine

06-09/2017 – uue kodulehe testimine

09-12/2017 – kodulehe täiustamine vastavalt saadud sisendile

Lisaks kodulehele tegeleb Päästeliit kogu selle perioodi vältel senisest aktiivsemalt ka peavoolumeedias, avalikel üritustel ja sotsiaalpartneritega suhtluses.

KÜSK-i toetuse suuruseks on 10 806,25.- eurot.

Lisainformatsioon: Kaido Taberland 5227987