Liitumine

Share on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

 

Päästeliiduga liitumine on väga lihtne

 

Liituja allkirjaõiguslik liige täidab avalduse, allkirjastab digitaalselt ja saadab meiliga paasteliit@paasteliit.ee

Kui digiallkirja võimalus puudub, saab blanketi välja printida ja saata postiga: Päästeliit, Lõõtsa 4, Tallinn 11415.

Nõukogu saab oma otsuse teha kiirelt (paljud otsused tehaksegi elektroonselt) ning oletegi liige. Sellest hetkest saate kohe aktiivselt sekkuda käimasolevatesse protsessidesse.

 

Enamusel liitumist kaaluvatel inimestele on ühine küsimus – mida nõutakse meilt ja mida me saame?

Nõutakse väga vähe, vastu püüab Päästeliit anda palju. Tegelikult sõltub andmise pool väga palju Teist – kui teil on muresid, siis neist teada andes, püüab Päästeliit nende lahendamiseks ära kasutada kõik meie käsutuses olevad vahendid.

Mingeid kohustusi liikmelisus kaasa ei too, ainus on sümboolne aastamaks – 7 EUR.

 

Kõike ei saa loomulikult korraga käima, seda enam, et valitud nõukogu ja pool juhatust töötavad tasuta. Tegevustoetustega oleme saanud palgata tegevjuhi, kes on ühtlasi ka juhatuse esimees ning kelle ülesandeks on Päästeliidu kui organisatsiooni korras hoidmine ning aktiivne suhtlemine liikmetega.

 

Kindlasti ei hakka Päästeliit kunagi sekkuma ühingute, kutseliste ning omavalitsuste vahelistesse suhetesse ja lepingutesse. Kohalikku operatiivset koostööd saavad kohapeal kõige paremini korraldada siiski ühingud ise.

 

Küll aga püüame ühiseid huve esindada seadusandjate, ministeeriumi ja riigiametite tasandil. Heaks näiteks on Päästeseadusse muudatuste sisseviimine liidu liikmete ettepanekute põhjal ja muudatused siseministeeriumi määrustes. Ilma liidu surveta täna neid poleks. Päästeliit on lisatud uute vabatahtlikke puudutavate dokumentide kooskõlastusringi, ilma selleta ei jõustu ükski meiega seotud dokument. Ja Päästeliit küsib omakorda kõigilt oma nõukogu liikmetelt seisukohta.

 

Eraldi on praeguseks prioriteediks merepääste, üle kahkeümne Päästeliidu liikme (kelle põhitegevuseks on tuletõrje) huvi selle valdkonna vastu on suur ja täna tegutseb meie komandodel 29 merepäästemeeskonda. Paljuski meie initsiatiivil pani siseministeerium 2011. aastal kokku pannud eraldi töörühma, mis püüdis võimalikult kiiresti leida parima lahenduse olukorrale, kus koordineeritud merepäästesüsteem (mis hõlmaks ka olemasolevaid vabatahtlikke meeskondi) praktiliselt puudub. Eesmärgiks oli kokkulepete saavutamine standardite, koolituste ja rahastuse osas. Tulemuseks on 2012. aasta septembris jõudnud Politsei- ja Piirivalveseaduse muudatus, millesse on lisandunud täiesti uus peatükk, see käsitleb vabatahtlikku merepäästet.

 

Ka veepääste, suitsusukeldumise ja alternatiivsete rahastusmudelite töörühmad on loodud ning tegutsevad aktiivselt.

 

Päästeliit ühendab ja esindab kõiki Eestis tegutsevaid vabatahtlikke päästeala ühinguid, sõltumata nende erialast ja asukohast. Liidu liikmete nimekiri pikeneb pidevalt. Loodame, et ka teie ostustate lähiajal Päästeliidu liitumise kasuks.

 

Tulge ja aidake lükata ühist asja õiges suunas.

 

Rait Killandi

Kaberneeme VPK pealik

Päästeliidu nõukogu esimees

 

P.S. Mis iganes küsimuste puhul pöörduge kõhklusteta minu, liidu tegevjuhi või oma piirkonna esindaja poole Päästeliidu nõukogus, kõik kontaktid leiate kodulehe alajaotusest “Kontakt”.

Leave a Reply