Prioriteetsed tegevussuunad

Share on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Päästeliidu prioriteetseteks tegvussuundadeks on:

Info kogumine Eesti vabatahtlike päästeala ühingute, kontaktisikute, oskuste ja varustuse kohta

– Päästeliidu kui organisatsiooni enda tarbeks

– Päästeliidu liikmete tarbeks

– Siseministeeriumi ja riigiametite tarbeks

Erinevate vabatahtliku pääste erialade (lisaks maapäästele ka pinnalt- ja vetelpääste, nööri-, tehniline-, mere- jms pääste) töögruppide käivitamine tagamaks nende huvide parem esindatus läbi Päästeliidu muudel tasanditel

Liidu liikmete ühiste huvide esindamine, eestkoste
– seadusandja tasand
– ministeeriumide tasand
– Päästeamet, Politsei-ja piirivalveamet jt ametite tasand

Täiendavate rahaallikate leidmine:
– eurotoetuste ja fondide leidmine, läbirääkimine ning dokumentide ettevalmistamine liikmete jaoks,
– tegutsemistoetuste jagamise põhimõtete väljatöötamine koostöös ministeeriumi ning ametitega
– Päästeliidu ja liikmete tegutsemiseks vajalike vahendite leidmine koostöös toetajatega

Ühise internetisüsteemi loomine
– Kodulehtede süsteem (igal ühingul oma, aga kõik samas loogikas – ajalugu, kontaktandmed, liikmed, oskused, tehnika, pildid jms)
– Ühtne e-maili süsteem, paasteliit.ee laiendiga
– Siseinfo süsteem: nt. operatiivne info vahetamine, ostan-müün-vahetan, edukad europrojektid, juriidilised ja tehnilised nõuanded jne.

Ühishangete ning soodsate kindlustuste, tehnika ja varustuse hankimise võimaluste andmebaasi loomine, liikmete jaoks erikokkulepete sõlmimine, vastava online süsteemi loomine.

Päästeliidu liikmete koolitussüsteemi loomine.

Laste ja noortega tegelemise ühine edasivedamine, tuletõrjesport.

Vabatahtliku päästekultuuri jätkamine ja arendamine:
– pasunakooride taaskäivitamine
– lauluseltside taaskäivitamine
– vabatahtliku pääste ajaloo järjepidev talletamine

Päästeliidu liikmete ja vabatahtlike ühenduste sümboolika väljatöötamine
– Logod
– aumärgid
– lipud
– vormiriietus jms

Uute, tekkivate ja äsjaalustanud ühingute nõustamine
– Juriidiline abi, asutamisdokumentatsioon, raamatupidamine
– Tehniline konsultatsioon,
– Abi varustuse hankimisel
– Kontaktide loomine naaberühingutega
– Kontaktide loomine kohaliku päästeasutusega

Vabatahtliku päästetegevuse arengukavade koostamine koostöös Päästeameti ja Siseministeeriumiga.

Leave a Reply